top of page

PRESTIGE PAVING x MAPEI

ในขั้นตอบการติดตั้งหินธรรมชาติ วัสดุที่นำมาใช้ควรถูกเลือกอย่างระมัดระวังและต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทและรูปแบบของวัสดุปูพื้น ลักษณะของพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่ จากประสบการณ์ด้านหินธรรมชาติของ Prestige Paving จึงเข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกวัสดุในการติดตั้งหินธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังการติดตั้ง  โดยบริษัทฯ จึงได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ของ MAPEI จากประเทศอิตาลี ซึ่งผ่านการวิจัยและถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและทนทานผ่านกาลเวลา

MAPEI         (มาเปย)

MAPEI-Logo.png

MAPEI (มาเปย) ก่อตั้งขึ้นที่มิลาน (อิตาลี) เมื่อปี 1937 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างชั้นนำของโลก ผลิตภัณฑ์ของ MAPEI มีคุณภาพสูงและมาตรฐานสากล รวมถึงยังให้ความสำคัญทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและถูกใช้ในโครงการสถาปัตยกรรมและแลนด์มาร์คที่สำคัญทั่วโลก

MAPEI (มาเปย) เชี่ยวชาญในการผลิตกาว, วัสดุป้องกันน้ำ, น้ำยาเคลือบผิวหน้า, ระบบพื้น, สารส่วนผสม, และเคมีภัณฑ์อื่นๆที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ทุกรูปแบบ

INSTALLATION SOLUTIONS

ระบบการติดตั้งและวัสดุที่แนะนำในการติดตั้ง

หินธรรมชาติ เป็นหนึ่งในวัสดุที่นิยมนำมาตกแต่งบ้านและอาคาร เพื่อสร้างความสวยงาม หรูหรา โดดเด่นและแตกต่าง แต่ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของหินธรรมชาติ จึงมักพบปัญหาหลังการติดตั้งต่างๆ เช่น คราบขาวบนผิวหิน หรือหินหลุดร่อน
ซึ่งทำให้ดูไม่สวยงามและส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ ขั้นตอนการติดตั้งและการเลือกวัสดุในการติดตั้งหินธรรมชาติจึงเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
เพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

 

bottom of page