top of page

ขั้นตอนการปูพื้นหินคอบเบิล

หินคอบเบิล (Cobblestone) นิยมนำมาใช้ในการปูพื้นโรงจอดรถ ถนน หรือในสวน เนื่องจากพื้นหินเหล่านี้ทนทาน สวยงาม และเพิ่มคุณค่าให้กับสถานที่นั้นๆ ถึงแม้ว่าพื้นหินคอบเบิลนั้น ถูกนำมาใช้ในยุโรปตั้งแต่สมัยอดีตมากว่า 500 ปี การปูพื้นหินคอบเบิลนั้นใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเนื่องจากต้องวางเรียงทีละก้อน แล้ววัสดุที่ใช้ก่อสร้างล้วนมากจากธรรมชาติซึ่งมีน้ำหนักมาก ปัจจุบันการปูพื้นคอบเบิลนี้ มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาทำให้การปูพื้นคอบเบิลนั้นง่ายและรวดเร็วขึ้น เช่น หินคอบเบิลแบบแผ่น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

บทความนี้จึงขอแนะนำการนำขั้นตอนการปูโดยใช้ หินคอบเบิลแบบแผ่น

1. เคลียร์พื้นที่

ทำการรื้อถอนพื้นเดิมออก รวมถึงหญ้าและก้อนหิน ในพื้นที่การปูออกทั้งหมด

2. เตรียมพื้นที่

2.1) ขุดพื้นที่ให้ลึกลงจากระดับพื้นที่ต้องการประมาณ 180mm สำหรับทางเดินรถ และ 90mm สำหรับทางเดิน

2.2) เทด้วยกรวด แล้วอัดให้แน่นด้วยเครื่องกระทุ้งหรือกบกระโดดแบบหน้าเรียบ โดยให้ความหนาของชั้นนี้อยู่ที่ประมาณ 100mm สำหรับทางเดินรถ และ 50mm สำหรับทางเดิน หลังจากทำการกดอัดเรียบร้อยแล้ว

2.3) เทและปรับระดับด้วยทรายหยาบ โดยกะความหนาให้เมื่อวางด้วยหินคอบเบิลแล้วระยะความสูง สูงกว่าระดับที่ต้องการประมาณ 20 mm เพื่อให้เมื่อบดอัดแล้วได้ระดับพอดี (ทรายและหินยุบตัวลงประมาณ 20 mm) แล้วอัดให้แน่นด้วยเครื่องกระทุ้งหรือกบกระโดดแบบหน้าเรียบจนทรายแน่น ความหนาของชั้นนี้อยู่ที่ประมาณ 30mm สำหรับทางเดินรถ และ 30mm สำหรับทางเดิน หลังจากทำการกดอัดเรียบร้อยแล้ว

2.4) ขึงเส้นเอนเพื่อใช้การวัดระยะและกำหนดลวดลายการปู

3. วางแผ่นหินคอบเบิล

3.1) ทำการตัดหินคอบเบิลให้ได้ตามขนาดที่ต้องการและเริ่มปูจากขอบทั้งหมดก่อน แล้วจึงก่อนเริ่มปูด้านในจดเต็มพื้นที่ตามลวดลายที่กำหนด โดยยึดระยะจากเส้นเอนที่ขึงไว้ในขั้นตอนที่ 2

3.2) ใช้เครื่องกระทุ้งหรือกบกระโดดแบบหน้าเรียบอัดพื้นหินอีกครั้งหนึ่ง

4. ยาแนวเชื่อมร่องระหว่างหิน

4.1) เททรายยาแนวลงบนพื้นหินและเกลี่ยให้ทรายยาแนวอัดลงตามช่องระหว่างหินให้เต็ม

4.2) รดน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ทรายเริ่มเกาะตัว ใช้ที่ปาดน้ำปาดทรายยาแนวส่วนที่เกินอยู่ออก

4.3) ขั้นตอนนี้อาจปรับเปลี่ยนมาใช้ปูนซีเมนต์มอทต้าในการยาแทนได้

5. ทิ้งพื้นให้แห้ง

ระยะเวลาในการเซ็ตตัวขึ้นอยู่กับอากาศและอุณหภูมิ โดยประมาณอยู่ที่ 5 ชั่วโมง และสามารถขับรถผ่านหลังจากทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง

Source:

https://www.youtube.com/watch?v=2mYAahqczOA http://www.cobblestone.co.nz/how-to-lay-cobbles/ http://www.diynetwork.com/how-to/outdoors/structures/how-to-lay-a-cobblestone-driveway

ดู 9,584 ครั้ง

RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page