top of page

หินลูกเต๋า หินธรรมชาติ ติดตั้งเองหรือให้ช่างกระเบื้อง ทำได้หรือไม่?
หนึ่งในคำถามยอดฮิตของลูกค้าที่สนใจพื้นหินลูกเต๋า หรือพื้นหินธรรมชาติ ของเพรสทีจ เพวิ่ง คือ สามารถติดตั้งเอง หรือใช้ช่างประจำที่รู้จักเรียกใช้งานกันบ่อยๆ หรือทีมช่างของบริษัทผู้รับเหมาติดตั้งให้ได้หรือไม่


เพรสทีจ เพวิ่ง นอกจากจัดจำหน่ายหินแล้ว เรายังมีบริการติดตั้งด้วย แต่ในบางงานนั้นอาจจะเหมาะสมกว่าถ้าใช้ช่างประจำบ้านของลูกค้า หรือ ช่างของผู้รับเหมาเอง โดยเฉพาะในงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถจัดสรรให้ช่างปูกระเบื้องทำพร้อมกับงานอื่นๆ ของบ้านได้ หรือ หน้างานอยู่นอกเขตกรุงเทพไกลออกไป
กลับมาที่คำถามว่าหินลูกเต๋า หินธรรมชาติ ให้ช่างกระเบื้องทั่วไปติดตั้งให้ได้ไหม? คำตอบคือ ทั้งทำได้และทำไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากงานติดตั้งหินลูกเต๋าและหินธรรมชาตินั้น มีขั้นตอนและข้อจำกัดหลายอย่างที่แตกต่างจากกระเบื้องเซรามิค ดังนั้น คนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด คือ ตัวช่างเองและผู้ว่าจ้างในการประเมิณทักษะและความพร้อมของทีมช่าง ช่างปูกระเบื้องหลายคนสามารถใช้ประสบการณ์และความชำนาญมาประยุกต์ใช้กับงานหินได้เป็นอย่างดี หรือหน้างานมีผู้คุมงานที่ศึกษาขั้นตอนการติดตั้งหินลูกเต๋าและควบคุมงานออกมาอย่างเรียบร้อย

มีหลากหลายสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับงานติดตั้งหินธรรมชาติ หินลูกเต๋า ที่แตกต่างจากงานกระเบื้อง ซึ่งเราขอยกตัวอย่างส่วนที่สำคัญๆ มา ณ ที่นี้ ได้แก่


1) หินธรรมชาติมีความหนากว่ากระเบื้อง ประมาณ 3 เท่า หินลูกเต๋าจากแกรนิต หรือ หินบะซอลต์ จะหนาประมาณ 3-5 ซม. เป็นอย่างน้อย เพื่อให้มีคำแข็งแรงมากเพียงพอต่องานใช้งานในระยะยาว การติดตั้งจึงต้องคำนึงเรื่องความหนาและน้ำหนักที่มากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมหน้างาน


2) หินธรรมชาติ หินลูกเต๋า มีหลายผิวหน้า (Surface) เช่น ผิวหน้าธรรมชาติ ผิวหน้าเรียบ ผิวหน้าพ่นไฟ ผิวโม่ขอบ ซึ่งทำให้หินแต่ละแบบอาจจะมีขนาดไม่เท่ากันในแต่ละก้อน การติดตั้งจึงต้องคำนึงเรื่องการปรับระดับ การเว้นร่องให้มากเพียงพอ ซึ่งแตกต่างจากกระเบื้องที่มักมีผิวเรียบและมีขนาดเท่ากันทุกแผ่น


3) หินธรรมชาติ หินลูกเต๋า ยังไม่ได้เคลือบผิว และ มีรูพรุน ซึ่งแตกต่างจากกระเบื้องเซรามิคทั่วไปที่ผลิตในโรงงาน ผ่านการเคลือบผิวมาแล้ว สารเคมีและสิ่งสกปรกจะติดกับหิน